-  L i s t a   ž e l j a  /  W i s h l i s t  - 


Da bi korisnik dodao određeni proizvod u listu želja on mora biti registrovan i prijavljen na sajt!
Svaki prijavljeni korisnik ima mogućnost da sve željene proizvode doda u svoju ''listu želja''To može da učini klikom na ikonicu ''srce'' koja se nalazi u donjoj desnoj strani slike svakog prezentovanog proizvoda. Nanošenjem kursora miša na pomenutu ikonicu, korisniku se pojavljuje opcija ''dodaj proizvod u listu želja'', u koju može da ubaci neograničen broj željenih proizvoda, nakon čega može na vrlo jednostavno i praktičan način da je pošalje na ''Upit za cenu''.

Automatski nakon slanja prvog upita, svaki korisnik može da kreira novu ''listu želja'' koja će biti aktivna sve do slanja sledećeg upita. Korisnik ima mogućnost da kreira neograničen broj listi i da ih šalje na upit neograničen broj puta. Na svaki poslati upit korisnik automatski dobija predračun za artikle koje je izvojio u poslatoj listi, kao i sve ostale detalje vezane za sam proces kupovine. Svaku listu koju je poslao na upit, korisnik može da pregleda na svom korisničkom nalogu, evidentiranu po datumu i tačnom vremenu njenog slanja. Lista takođe može da se obriše i ukloni iz korisničkog naloga, ali preporučuje se da je korisnik čuva na svom nalogu, radi bolje preglednosti svoje arhive.

Lista želja / Wishlist je namenjena;

  • Za pravna lica koja se trenutno ne nalaze u okviru ''Gataric d.o.o.'' partnerskog registra (novi/potencijalni poslovni partneri) 
  • Za fizička lica koja su izvršila registraciju putem našeg sajta, a žele da se informišu više o cenama, uslovima kupovine i isporuke