- P o r u č i t e   t e l e f o n o m   ili   e - m a i l o m -  


U slučaju da želite bilo koji proizvod sa našeg sajta možete ga poručiti pozivom na broj Call Centra 
011 / 655 - 65 87 ili e-mailom na prodajars@gataric.net

Ukoliko ste pravno lice, naše kolege u sektoru za Business korisnike stoje Vam na raspolaganju, možete ih kontaktirati pozivom na broj 
011 / 655 - 65 81 ili putem e-maila na onliners@gataric.net


Napomena: Radi brže komunikacije sa operaterima molimo Vas da tokom poziva izdiktirate bar kod ili kataloški broj sa proizvoda, kako bi maksimalno pojednostavili proces Vaše telefonske porudžbine!