1.  ZA  ''G A T A R I C   d. o. o.''   P O S T O J E Ć E   P A R T N E R E 

Da bi Vam bila omogućena Online kupovina na našem sajtu – morate se prijaviti kao registrovani/postojeći korisnik. 
To znači da je korisnik koji se prijavio na naš sajt - registrovan kao ''Gataric d.o.o.'' poslovni partner (pravna lica).
''Registrovani korisnik'' podrazumeva da je, sa kompletnim identifikacionim podacima, on već postojeći u ''Gataric d.o.o.'' bazi poslovnih partnera, iz koje se validira kao stabilno i pouzdano pravno lice, koje u potpunosti može da koristi usluge Gataric Web prodavnice, kreira svoje online porudžbine i zaokružuje kupovinu elektronskim putem,
Napomena: Ovo pravilo važi samo za postojeće ''Gataric d.o.o.'' poslovne partnere!


2.  Z A   K O R I S N I K E   I Z V A N   ''G A T A R I C   d. o. o.''   B A Z E    P A R T N E R A   

Korisnik (pravna lica) koji izvrši registraciju putem gataric.net automatski prolazi kroz proces validacije, posle čega se njegovi podaci generišu u interni ''Gataric d.o.o.'' partnerski registar. Nakon toga, korisnik dobija informaciju putem e-maila u formi kratkog uputstva sa linkom za potvrdu korsiničke šifre (pozivnica za potvrdu šifre).  Konfirmacija korisničkog naloga je jednostavna i laka, potrebno je slediti link koji se nalazi u donjem delu pozivnice i potvrditi svoju jedinstvenu korisničku šifru. Nakon potvrde šifre, novoregistrovani korisnik/partner postaje regularni ''Gataric d.o.o.'' partner i dobija mogućnost da svoju robu poručuje online, putem Gataric Web Shop-a, kao i svi ostali ''Gataric d.o.o.'' poslovni partneri. 


3.  Z A   F I Z I Č K A   L I C A  /  K R A J N J E   K U P C E

Za neregistrovane korisnike (fizička lica) proces registracije veoma je jednostavan. Od korisnika se zahteva da unese osnovne lične podatke. Da biste započeli registraciju kao fizičko lice, u gornjem desnom uglu sajta, klikom na polje REGISTRACIJA, otvara Vam se prostor u koji je potrebno da unesete tražene podatke. Kada uspešno unesete svoje podatke, na Vašu e-mail adresu stići će link. Klikom na link uspešno ste se registrovali i možete da nastavite dalje korake. Nakon uspešne prijave na sajt, ako želite da poručite, klikom na ikonicu ''srce''  sve željene artikle automatski ubacujete u svoju ''listu želja'', poslije čega istu možete da pošaljete na Upit. U vrlo kratkom vremenskom periodu, nakon pregleda Vaše liste, neko od naših operatera će Vas informisati o uslovima isporuke i plaćanja, uz precizan predračun za artikle koje ste u listi izdvojili.