N a j č e š ć a   p i t a n j a  


Da li mogu da kupim kao fizičko lice ?

Da li je moguća isporuka van granica Bosne i Hercegovine ? 

 Da li je poštarina uključena u cijenu? 

 Greškom sam naručio jedan proizvod. Da li je moguće otkazati porudžbinu ? 

 Kako da znam da sam sigurno priveo kraju svoju kupovinu ? 

 Upisao sam pogrešan podatak o sebi i tek naknadno uvidio grešku. Kako mogu to da ispravim ?