- P o r u č i t e   t e l e f o n o m   ili   e - m a i l o m -  


U slučaju da želite, bilo koji proizvod sa našeg sajta možete ga poručiti pozivom na broj Call Centra 
053 / 315 - 023 ili e-mailom na prodajaba@gataric.net  

Ukoliko ste pravno lice, naše kolege u sektoru za Business korisnike stoje Vam na raspolaganju, možete ih kontaktirati pozivom na broj 053 / 315 - 015 ili putem e-maila na onlineba@gataric.net

Napomena: Radi brže komunikacije sa operaterima molimo Vas da tokom poziva izdiktirate bar kod ili kataloški broj sa proizvoda, kako bi maksimalno pojednostavili proces Vaše telefonske porudžbine!